Årsmøte med påfølgende medlemsmøte, onsdag 13.februar 2019

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Fra: 13.02.19 18:30

Til: 13.02.19 21:00

Forening: Halden soppforening

Region: Viken

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Arrangementet er allerede ferdig

Det blir årsmøte i Halden Soppforening onsdag 13. februar, på HiØ

årsmøte med påfølgende medlemsmøte.

Dagsorden

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Årsmelding 2018 følger vedlagt
  3. Revidert regnskap 01.01.18 – 31.12.18
  4. Forslag til budsjett 2019
  5. Regnskap og budsjett legges frem på årsmøtet
  1. Valg – Valgkomiteens innstilling følger vedlagt
  2. Valg av delegater til Årsmøte i NSNF

Innkomne saker

etter årsmøte blir det litt soppmatservering før Anne Elisabeth Scheen kommer på vårt medlemsmøte, og forteller om sopp og sin soppbok, og mer til.