Sertifiseringskurs for soppsakkyndige

Våre soppsakkyndige oppdaterer seg

Halden Soppforening vil i løpet av august har sertifiseringskurs for alle sin soppsakkyndige for å være godkjente soppkontrollører de kommende fem år..

Norges sopp-og nyttevekstforbund har besluttet å innføre en ny sertifiseringsordning for alle
soppsakkyndige. Dette innebærer at alle soppsakkyndige som skal gjennomføre offentlig annonsert soppkontroll i regi av forbundet sentralt eller lokale foreninger må ha gjennomgått et obligatorisk oppdateringskurs hvert 5. år. Ordningen gjelder fra høsten 2016, og alle soppsakkyndige som har tatt eksamen i 2016 eller tidligere vil være sertifisert i de kommende 5 år.

Sertifiseringskurset består av to deler:
• 3 timer teoridel

 •3 timers feltarbeid

Vi tar for oss endringer i normlisten, går gjennom nye sopp som er kommet til i det vi som soppsakkyndige skal kunne, samt hvordan vi gjennomfører en soppkontroll med både for-og etterarbeid.