VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL STYRET FOR 2023-2024, til ÅRSMØTE 2023 Halden Soppforening

Nåværende styre:
Leder: Ninni Christiansen På valg, 1 år. Stiller til gjenvalg for 1 år
Kasserer: Merril Herft På valg, 2 år
Styremedlem: Linda Grønhaug På valg. Stiller til gjenvalg
Styremedlem Anette Lillestrand 1 år gjenstår
Styremedlem: Madina Eriksen 1 år gjenstår

Varamedlem: Mia Holm-Olsen 1 år gjenstår
Varamedlem: Nina Hegland 1 år gjenstår

Revisor: Grethe Fossbekk På valg, 2 år. Stiller til gjenvalg for 1 år

Valgkomiteen har denne innstillingen til styre for 2023:
Ninni C Christiansen 1 år, leder
Gina Køhn Ny. 2 år, kasserer
Linda Grønhaug Styremedlem, 2 år
Madina Eriksen Styremedlem, 1 år gjenstår
Mia Holm-Olsen Styremedlem, 1 år gjenstår
Anette Lillestrand Varamedlem, 1 år gjenstår
Nina Hegland Varamedlem, 1 år gjenstår

Kartleggingsansvarlig: Eva Weme 1 år gjenstår
Soppsakkyndigansvarlig: Geir Helge Sandsmark 1 år gjenstår
Nyttevekstsakkkyndig: Marit Eriksen 1 år gjenstår

Delegat Årsmøte 2023 NSNF: Ninni C Christiansen og Mia Holm-Olsen

Valgkomiteen:
Geir Helge Sandsmark På valg – tar du gjenvalg?
Linda Andersen 1 år gjenstår
Ninni C Christiansen styrets representant til å sitte i valgkomiteen

For valgkomiteen i Halden Soppforening, Halden 23.januar 2023
Linda Andersen Geir Helge Sandsmark Ninni Christiansen