VALGKOMITÈENS INNSTILLING TIL STYRET FOR 2024-2025, til ÅRSMØTE 2024

Nåværende styre:
Leder: Ninni Christiansen På valg, 1 år
Kasserer: Gina Køhn 1 år gjenstår
Styremedlem: Linda Grønhaug 1 år gjenstår
Styremedlem Mia Holm-Olsen 1 år gjenstår
Styremedlem: Madina Eriksen 1 år gjenstår

Varamedlem: Anette Lillestrand På valg
Varamedlem: Nina Hegland På valg

Revisor: Grethe Fossbekk 1 år gjenstår

Valgkomiteen har denne innstillingen til styre for 2024:
Mia Holm-Olsen 1 år, leder
Gina Køhn Kasserer, 1 år gjenstår
Linda Grønhaug Styremedlem, 1 år gjenstår
Madina Eriksen Styremedlem, 1 år gjenstår
Ninni C Christiansen Styremedlem, 2 år
Ann Charlott Johansen Ny, varamedlem, 2 år
Ellen Renate Andreassen Ny, varamedlem, 2 år

Kartleggingsansvarlig: Eva Weme 2 år
Soppsakkyndigansvarlig: Geir Helge Sandsmark 2 år (?)
Nyttevekstsakkkyndig: Marit Eriksen 2 år

Delegat Årsmøte 2024 NSNF: Mia Holm-Olsen og? -velges på Årsmøte

Valgkomiteen:
Geir Helge Sandsmark På valg – tar du gjenvalg?
Linda Andersen 1 år gjenstår
Ninni C Christiansen styrets representant til å sitte i valgkomiteen

For valgkomiteen i Halden Soppforening, Halden 23.januar 2023
Linda Andersen Geir Helge Sandsmark Ninni Christiansen